Unique visit moment

Did you ever experience the following?

A new property appears online and when contacting the broker, you are notified that the property is already sold or under option. That's a shame, because you would have liked to have at least the opportunity to discover the property during a visit and who knows get the chance to decide if you want to make an offer (under closed envelope only to avoid higher offer).

Capital Estates offers you the opportunity to discover this property during a unique visit.

Every unique visit takes place on a specific date and timing, most likely during the weekend. The visit is by appointment only for which you have to register via the contact form or by email. Your subscription is only confirmed after receiving a written confirmation from our side.

What are the advantages for you as a candidate-buyer?

- You have the opportunity to discover the property at your own pace during a visit.

- You have enough time to prepare before the visit.

- You are not put in competition with any of the other candidates (offer under closed envelope).

- You decide how much the property is worth to you and based on your own budget you can make maximum one offer in writing in a closed envelope.

- You get a personalized follow-up until the end.

The complete sales file is at your disposal and available upon request.

Do not miss any opportunity and register now via the contact form and follow us on Facebook. That way you won't miss a single chance to be present at the next unique visit.

View our current listings.

Cookievoorkeuren

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven we hieronder de verschillende diensten en functies van de site die cookies gebruiken en laten we u beslissen welke cookies u wilt toestaan ​​of weigeren.

Houd er echter rekening mee dat als u bepaalde soorten cookies blokkeert, dit van invloed kan zijn op uw browse-ervaring op onze site en op de beschikbare functies.

We gebruiken verplichte functionele cookies om de site goed te laten werken. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om het resultaat van een zoekopdracht te vinden of om de taalkeuze op te slaan.

Sommige functies, zoals de weergave van video's of kaarten, worden geleverd via externe componenten die zijn ontwikkeld door partners zoals YouTube of Google. Bepaalde componenten gebruiken cookies die deze derden waarschijnlijk in staat stellen het gedrag van internetgebruikers te volgen om bijvoorbeeld reclametargeting uit te voeren. De activering van deze functies en de bijbehorende cookies is daarom onderworpen aan uw toestemming.